Futuwawa

Futuwawa is an interactive exhibition space for urban projects related to Warsaw. These projects include various ideas on public space arts (installations, sculptures, monuments, murals, urban furniture), or urban and architectural solutions (buildings, bridges, green areas, urban building complexes, etc.) which, because of their utopic and futuristic character, cannot be realized due to current urban planning, technological or financial constraints, as well as due to other reasons. The website also presents some of the projects that are ready for realization and possibly, in the nearest future, will appear on the city map. Futuwawa to interaktywna przestrzeń wystawiennicza miejskich projektów związanych z Warszawą. Projekty to propozycje z zakresu sztuki w przestrzeni publicznej (instalacje, rzeźby, pomniki, murale, mebel miejski), rozwiązań architektonicznych oraz urbanistycznych (budynki, mosty, przestrzenie zielone, zespoły zabudowy miejskiej etc.), których utopijność/dystopijność/futurystyczność sprawia, że nie mogą zostać zrealizowane ze względów planistycznych, technologicznych, finansowych i wielu innych. Portal prezentuje także te projekty, które są gotowe do realizacji i być może, w bardzo niedalekiej perspektywie, pojawią się na mapie Warszawy.

Client: Fundacja Puszka
Area: Public art, Architecture
Year: 2012


Back to Top